Čas, čas, čas … v umění 19. století

Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň
e-mail: info@zpc-galerie.cz telefon:
web: http://www.zpc-galerie.cz/

Výstava doprovázející letošní téma Smetanovských dnů „Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století“, ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o vnímání času v běhu přírodních cyklů, dělením liturgického roku a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji od začátků ke konci, k lepšímu a dokonalejšímu. Některé náměty, jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají, i když se v průběhu století po stylové stránce mění. Otázky vnímání času a jeho vizualizace se v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti objevují nově. Je to například důraz na každodennost, zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace, které s sebou přináší novou senzualitu v zobrazování a umělecké možnosti, jako je povýšení skici na definitivní dokončené umělecké dílo. Návštěvníci se setkají s díly Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Jana Preislera, Františka Bílka a řady dalších umělců.

Čas, čas, čas … v umění 19. století

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů