Estetické úvahy ve volných chvílích

Galerie města Plzně Dominikánská 2, Plzeň
e-mail: info@galerie-plzen.cz telefon:
web: http://galerie-plzen.cz/

Parafráze až příliš známého výroku modernistického architekta Adolfa Loose nese název výstavy autorů střední generace, kteří provozují uměleckou profesi se zřetelnými konceptuálními přesahy: Davida Hanvalda, Tomáše Hlaviny, Marka Meduny a Evžena Šimery. Jejich vyhraněné vizuální pozice se v lecčems odlišují, ovšem nikoliv natolik, aby nebylo možné je společně vystavit. Naopak jejich přístup k umění se vzájemně doplňuje. Šestnáctého října se galerie připojí k Muzejní noci, během níž nabídne komentovanou prohlídku výstavy. A 28. října bude i sem v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky zlevněné vstupné (plné vstupné 28 Kč / zlevněné vstupné zdarma). Podrobné časy najdete v programové části.

Estetické úvahy ve volných chvílích

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů