Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie

Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň
e-mail: info@zpc-galerie.cz telefon:
web: http://www.zpc-galerie.cz/

Meziválečná moderna patří ke skutečným klenotům sbírek Západočeské galerie. Její výstava ve výstavní síni Masné krámy navazuje na úspěšný projekt, který zpracoval její sbírku českého kubismu. Meziválečné období je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných kubistů, tak tvorbu mladších autorů. Většina umělců dvacátých let se vědomě odklání od progresivních formálních inovací a vrací se ke srozumitelné zobrazivé tvorbě. Tento trend je patrný v celé poválečné Evropě a bývá označován jako primitivismus, civilismus, nová věcnost, magický realismus, sociální umění a podobně. Výstava představuje Josefa Čapka, Václava Špálu, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličku, sdružené ve skupině Tvrdošíjní, Emila Fillu, Otto Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Miladu Marešovou, Josefa Šímu, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházku, Václava Rabase a další autory. Doprovází ji výpravná publikace se seznamem vystavených exponátů (malba, plastika, kresba) a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek Západočeské galerie v Plzni.

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů