Plzeň má Centrum robotiky

Dům digitálních dovedností - Centrum robotiky Cukrovarská 21, Plzeň
e-mail: ddd@plzen.eu telefon: +420 378 035 534
web: http://www.dddplzen.eu/

od ledna 2016
Plzeň má Centrum robotiky

Jedna z hal někdejšího depa Dopravních podniků se proměnila v Centrum robotiky. To dětem nabídne volnočasové aktivity z oblasti robotiky, kybernetiky a přírodních věd. Připraveny jsou kroužky, kurzy i příměstské tábory. Jeho činnost startuje právě teď, v únoru. Město se novým projektem snaží podpořit vzdělávání, chce zvýšit atraktivitu pro investory, má ambice provázat s centrem své technicky zaměřené základní školy, a tím přivést děti a mladé lidi ke studiu kybernetiky. Centrum robotiky navazuje svým zaměřením na velmi úspěšný Dům Digitálních Dovedností. Ten je ovšem zaměřen všeobecně na IT/technické vzdělávání, v Centru robotiky se půjde víc směrem ke kybernetice.

„Chtěli bychom, aby dnešní děti jednou začaly právě v kybernetice podnikat a vytvářely atraktivní pracovní místa. Znalostní ekonomika nabízí obrovský potenciál, kybernetika je v ní klíčovým oborem, na který je navázán současný trend digitalizace i například vznik takzvaných „chytrých továren“ využívajících kyberneticko-fyzikální systémy,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

„V depu vzniklo Centrum robotiky, kde si lidé mohou zkusit vyrobit třeba dron nebo ponorku.“

Děti tu mají mimo jiné k dispozici několik robotů. Například francouzský humanoidní robot Nao umí rozpoznávat řeč, mluví česky, chodí a může držet předměty. Děti si mohou vyzkoušet, jak se tento robot programuje pomocí grafického programu.

Nabídka Centra robotiky bude provázána se vzděláváním na plzeňských základních školách zřizovaných městem. V letošním školním roce se například na Masarykově ZŠ začne učit kybernetika, a to jako povinný předmět. Časem by pak měla přibýt v osnovách ještě dvou dalších škol.

„Nechceme ale končit v rámci procesu vzdělávání v devátých třídách, nýbrž pokračovat dál, centrum proto bude připravovat projekty a soutěže pro středoškoláky, ale i vysokoškoláky,“ doplnil Luděk Šantora. Zmínil chystanou soutěž v tvorbě aplikací pro drony, kdy SITmP poskytne potřebné vybavení pro programování a testování, jako jsou vývojářské platformy Matrice 100, Guidance, Manifold. „Jejich pořízení je nákladné, pro mladé lidi nedostupné, bez pomoci města by tak nezačali programovat,“ doplnil Luděk Šantora. Na úrovni vysokých škol, bude Centrum robotiky spolupracuje s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Pro potřeby Centra robotiky byla přebudována jedna ze starých hal depa. Vznikly tu v přízemí dvě dílny pro práci se dřevem, pájení, gravírování a podobně, v podzemí učebna pro výuku elektrických a magnetických obvodů a základů robotiky a v prvním patře učebna vybavená simulátory létání pro kroužky a kurzy dronů a učebna pro pokročilé kurzy robotiky a přírodovědných experimentů. Stavební práce stály 5,6 milionu korun, za další milion pak bylo pořízeno vybavení. Jedna z přízemních šachet byla zatopena vodou, čímž vznikl „bazén“ pro práci s roboty pohybujícími se ve vodě.

Centrum robotiky nabídne až dvě desítky kroužků. Například v tom, jenž bude zaměřen na drony, si děti vytvoří návrhy konstrukce jednotlivých dílů dronu, které si poté vytisknou na 3D tiskárně, drony osadí elektronikou, dozví se, jak fungují motory, stroj naprogramují a nakonec se s dronem naučí i létat. Právě z dětí, které se budou zajímat o kybernetiku a příbuzné technické obory mohou vyrůst budoucí studenti nejstarších plzeňských fakult.

Přehled vypsaných kroužků je na www.dddplzen.eu/centrum-robotiky, kroužek vyjde do tisícikoruny za pololetí.

Projekt Centra robotiky navazuje na úspěšné fungování městského Domu digitálních dovedností. „Zatímco Dům digitálních dovedností je zaměřen všeobecně na IT a technické vzdělávání, v Centru robotiky jdeme víc směrem ke kybernetice,“ uvedl. Činnost centra bude provázána se vzděláváním na plzeňských základních školách zřizovaných městem. Například na Masarykově základní škole v Plzni zahájí od září výuku povinného předmětu Kybernetika. Podobně technicky zaměřené základní školy chce mít plzeňská radnice časem dvě až tři. S Centrem robotiky budou školy spolupracovat při tvorbě vzdělávacího plánu, mohou využívat jeho vybavení a podobně.
 
 
Přehled některých nově nabízených kroužků:

 
Arduino                pokročilý
věk: 10+
Arduino je OPEN-SOURCE elektronická platforma založená na flexibilitě a její snadno použitelnému hardwaru a softwaru. Je určena pro rozvíjení schopností a logického myšlení zájemců o vytváření interaktivních objektů a prostředí.
 
Kreslení elektrických obvodů     novinka
věk: 9+
Circuit Scribe je kuličkové pero, jehož tuha je netoxický vodivý inkoust. Díky němu je možné tvořit elektrické obvody snadno a intuitivně. Děti se naučí základy elektrických obvodů a jednotlivých součástek.
 
Elektronické vychytávky        novinka
věk: 9+
Little Bits je snadná možnost pro realizaci elektrických obvodů. Fantazie zde nemá hranice a je možné jednotlivé moduly propojovat velice jednoduše a vytvářet tak vlastní projekty a vynálezy.
 
Elektronika pro robotiku        novinka
věk: 10+
Elektronika pro Robotiku představuje seznámení se základy elektroniky pomocí nejvyspělejších technologií. Kroužek proběhne jako průřez od nejjednodušší formy elektroniky ke komplexnější. Děti nejprve začnou kreslit elektrické obvody pomocí speciálního pera, poté přejdou na propojování elektrických obvodů pomocí magnetů a seznámí se s využitím těchto základů v robotice, kurz bude zakončen jejich pájením a realizací pomocí arduina.
 
Robotika pro nejmenší        novinka
věk: 5+
Kurz je zaměřen na děti mladšího věku, formou hry se v něm naučí, co to vlastně robot je a jak funguje. Naučí se ovládat robůtky Dash & Dot (Dášenka a Dortík) pomocí tabletu. Postupně se seznámí se základy programování a možnostmi reakce robotů (jízda, zvuky, světla…) na své okolí (tleskání, hlas, překážka…). Práce bude probíhat ve 2- členných skupinách.

Kroužek přírodovědných experimentů    populární
věk: 10+ a 13+
Cílem kroužku je objevovat a měřit svět kolem nás díky technice, kterou máme v naší speciální PASCO laboratoři. Děti budou s touto technikou řešit fiktivní případy, díky kterým se na chvíli stanou zarputilým vynálezcem, co rozpohyboval celý svět, houževnatým cestovatelem, který zdolává horské vrcholy i podmořské hlubiny, geniálním konstruktérem, který hledá nejlepší řešení, lékařem, který zkoumá limity lidského těla, ekologem, který zachraňuje svět, nebo mazaným detektivem, co hledá vraha.

CAD pro děti                 novinka
věk: 11+
Obsah kurzu pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti 2D a 3D modelování od kreslení jednoduchých čar, po tvoření těles v programech CAD či google SketchUp. Principy jsou vysvětlovány na jednoduchých stavařských a strojařských příkladech, lze je však s jednoduchostí aplikovat i v dalších oborech. V průběhu kurzu jsou lekce doplněné o praktická cvičení kde, budou účastníci kurzů jednotlivé výstupy programu aplikovat v dílně, a reálných předmětech (laserové vyřezávání, 3D tisk, modelování). Software: TinkerCAD, AutoCAD (alt. FelixCAD LT, AllyCAD), Sketch Up.

↑ zpět na začátek článku ↑

Plzeň má Centrum robotiky

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů