Plzeňská filharmonie k nové sezóně

Plzeň Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Vážení a milí příznivci Plzeňské filharmonie,

jak víte, dvě poslední koncertní sezóny značně poznamenal COVID-19. Složitá doba. Nebylo možné realizovat naplánované koncerty a nemohli jsme se setkávat. Tolik jste nám chyběli! Proto bych vám ráda sdělila, jak jsme tento pandemický čas naplnili.
Krom toho, že Plzeňská filharmonie velmi intenzivně pracovala na své umělecké kvalitě, byl jedním z nejdůležitějších momentů fakt, že jsme se ještě více zformovali jako tým a že se nám podařilo posílit řady orchestrálních hráčů – na základě úspěšných konkurzů jsme přijali několik nových vynikajících kolegů.

Když Plzeňská filharmonie nemohla vystupovat naživo, hledala různé cesty, jak se k vám, posluchačům, dostat. Proto zahrála a přímým televizním přenosem či ze záznamu odvysílala několik koncertů. Mohli jste tak prostřednictvím TV ZAK sledovat Smetanovu Mou vlast ze zahajovacího koncertu Smetanovských dnů a také koncert pro americké veterány v rámci Slavností svobody: Pochod generála Pattona od Otakara Pihrta, Dvořákovu Novosvětskou symfonii a Gershwinovu Rapsodii v modrém v podání Igora Ardaševa.
Stali jsme se také hlavním partnerem oslav 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní koncert Modlitba s Plzeňskou filharmonií za sv. Jana Nepomuckého se konal za účasti Jeho eminence kardinála Dominika Duky, apoštolského nuncia Jeho excelence Charlese Daniela Balva a biskupů z Čech a Moravy. Celý slavnostní akt přímým televizním přenosem vysílala televize NOE.

V této souvislosti bych ráda zmínila dětský pořad nesoucí název Jazyk svatého Jana, který vznikl právě pro tuto příležitost. Jde o multimediální pořad určený dětem, případně rodinnému publiku, jenž přibližuje osobnost tohoto světce mladé generaci. Autory pořadu jsou scenárista Martin Pášma a hudební skladatel Tomáš Ille, hereckou roli ztvárňuje Svatopluk Schuller. Prozradím, že pořad je doplněn vizualizací na filmovém plátně a kresleným seriálem výtvarníka Richarda Broschardta.  A protože, jak jsem poznamenala v úvodu, se stále nemůžeme setkávat, i Jazyk svatého Jana jsme v audiovizuální podobě zaznamenali. K živému zhlédnutí bude v nové sezóně ve Studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň v rámci abonentní řady Duha a nabídneme jej rovněž městským a krajským školám a dalším zájemcům. Za skvělou spolupráci je třeba poděkovat Matici sv. Jana Nepomuckého.

Plzeňská filharmonie se v době, kdy nemohla veřejně vystupovat, také velmi intenzivně věnovala nahrávací činnosti. Do archivu Českého rozhlasu jsme nově natočili kompozice současných českých skladatelů Tomáše Ille, Soni Vetché, Daniela Chudovského, Tomáše Reindla či Slavomíra Hořínky. U německého vydavatelství Ars Produktion právě vychází na kompaktním disku nahrávky děl Ermanna Wolfa-Ferrariho, které vám rovněž nabídneme v naší koncertní sezóně živě. Bonbónkem je zejména autorův houslový koncert v podání Albana Beikirchera. Můžete se ale těšit i na záznam několika dalších nových titulů. Jeden kompaktní disk je věnovaný dílu hudebního skladatele Tomáše Ille a trumpetistovi Marku Zvolánkovi, na dalším se představí mladá sopranistka Karolína Janů, česká hudba a japonský neofolklorismus je pak obsahem CD s názvem Česko-japonské inspirace. Poděkování patří hudební režisérce Sylvě Stejskalové Smejkalové, mistru zvuku Aleši Dvořákovi a zvukaři Karlu Brothánkovi. Zbývá už jen prozradit, že za všemi nahrávkami dirigentsky stojí nový šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki.

Do koncertní sezóny 2021/2022 vstupujeme radostně, s optimismem a v dobré duševní i umělecké kondici. V klasických symfonických řadách Diamant a Platina, a nejen v nich, vás čeká krásně barevný program a jsem moc ráda, že naši nabídku sólových vystoupení přijali Igor Ardašev, Oliver Triendl, jubilující Václav Hudeček, Michal Kaňka, Tedi Papavrami, Alban Beikircher, Chiara Opalio, José Moreno, ad. Do dramaturgie jsme zařadili večer s Fibichovými koncertními melodramy Vodník a Hakon Jarl, které provedeme poloscénicky. Samozřejmě nebude chybět jejich paralela – stejnojmenné symfonické básně Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

A protože od ledna 2021 je nově Plzeňská filharmonie pořadatelem tradičního Kruhu přátel hudby, těšit se můžete na klasické komorní koncerty v Domě hudby, a pro ty, kteří chtějí změnit prostředí, nově zaštiťujeme komorní řadu Plzeňský Prazdroj.
Příznivcům „neklasických žánrů“ nabízíme crossoverovou řadu zaměřenou na nové trendy – film a muzikál. Připravena je Hollywoodská středa s Plzeňskou filharmonií a Chuheiem Iwasakim, své devadesátiny s námi oslaví plzeňský rodák a zakladatel legendárního divadla Semafor pan Jiří Suchý. Společně s paní Jitkou Molavcovou a dalšími členy Semaforu skloubí originální a nezaměnitelný zvuk svého divadla s Plzeňskou filharmonií. Propojení skupiny Malina Brothers a Plzeňské filharmonie v Plzni novinkou již není.
Stejně jako v minulých sezónách i v té nové nabídne abonentní řada Duha dětem originální autorské pořady Namaluj si hudbu, Jazyk svatého Jana a Máme rádi zvířata. Také dětský klub Filharmoníček je novým členům stále otevřen.

Na závěr bych ráda upozornila na dvě změny – o té první jste se určitě doslechli: Post šéfdirigenta na dva roky zaujme Chuhei Iwasaki, Japonec žijící v Čechách dlouhá léta, Ronald Zollman bude nadále s Plzeňskou filharmonií úzce spolupracovat. V rámci řad Diamant a Platina jej přivítáme na čtyřech koncertech. Pozice hlavního hostujícího dirigenta a stálého hostujícího dirigenta zůstanou v příští sezóně neobsazené. A ta druhá: tradiční Novoroční koncert Plzeňské filharmonie se letos z důvodu plánovaného koncertního turné neuskuteční. Abyste však nepřišli zkrátka, rádi vás přivítáme poslední den v roce. Silvestr s Plzeňskou filharmonií je připraven.

Vážení a milí příznivci, doufám a pevně věřím, že třetí sezónu nám pandemie už nepřekazí a že se všichni společně shledáme 16. září 2021 na zahajovacím koncertě. Moc se na vás těšíme!

Přeji vám pevné zdraví a těším se na šťastné a opětovné setkávání.

Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
festivalu Smetanovské dny a Kruhu přátel hudby
Vážení čtenáři,

srdečně vás zdravím z Plzeňské filharmonie. Ohlédnu-li se za sezónou 2020/2021, shledám, že nebyla lehká pro nikoho z nás. Mně osobně velmi chybějí nejen koncerty, ale především vy, diváci! Ale mám pro vás přece jen pozitivní zprávu – i když jsme nemohli koncertovat veřejně, nezaháleli jsme a pustili se do mnoha dalších projektů: Natočili jsme kompaktní disk se skladbami Ermanna Wolfa-Ferrariho s významným německým houslistou Albanem Beikircherem. Vznikla deska se skladbami českého skladatele Tomáše Ille nebo CD s hudbou Leoše Janáčka a japonského skladatele A. Ifukubeho. Pro Český rozhlas jsme nahráli nejnovější skladby mladých českých autorů Jana Chudovského a Tomáše Reindla. Uskutečnili jsme i několik on-line koncertů – v televizi jste mohli vidět záznam Smetanovy Mé vlasti ze zahajovacího koncertu Smetanovských dnů nebo koncert v rámci Slavností svobody s Pochodem generála Pattona, Gershwinovou Rapsodií v modrém a Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Mám upřímnou radost z toho, že i v tak nelehké době se nám podařilo pracovat na tolika projektech, a je mi ctí, že jsem mohl být jejich součástí. Nic z toho by však nevzniklo bez pomoci testovacího týmu a bez pomoci zdravotníků, za což jim srdečně děkuji.

Ale teď už se podívejme do budoucnosti. Ani nevíte, jak moc se na novou sezónu těším! Čeká nás pestrá a krásná sezóna. Kromě tradičního repertoáru, v němž opět nebude chybět Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Petr Iljič Čajkovskij a další, jsme naplánovali i uvedení děl autorů, kteří se v Plzni již dlouho nehráli. Podrobný program už brzy zveřejníme, těšte se.

A dovolte mi, prosím, abych vás už nyní pozval do Měšťanské besedy na zahajovací koncert naší nové sezóny. Zapište si datum 16. září 2021. Na programu budou skladby: Lemminkäinen a dívky na ostrově, op. 22 č. 1 Jeana Sibelia, Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16 Edwarda Griega a Symfonie č. 5 d moll, op. 47 Dmitrije Šostakoviče. Prozradím, že toto přesně je hudba, kvůli které jsem chtěl být muzikantem. Mám radost i z toho, že to bude právě Igor Ardašev, který skvěle provedl již zmíněnou Rapsodii v modrém, kdo bude sólistou v Griegově klavírním koncertu.

Plzeňská filharmonie ale plánuje i přes léto řadu zajímavých akcí, a tak se těším, že se na některé z nich uvidíme.

váš Chuhei Iwasaki

 

Chuhei Iwasaki: Nový šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Chuhei Iwasaki je český dirigent pocházející z Japonska – narodil se roku 1987 v Tokiu. Hru na housle studoval v letech 2003–2006 na konzervatoři Toho Gakuen v Tokiu, poté spolu s obory skladba a dirigování na Pražské konzervatoři. V dirigování, kterému se aktivně věnuje od roku 2012, se zdokonalil studiem na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2014 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.
Chuhei Iwasaki spolupracuje s předními orchestry v Čechách i na Slovensku. Jako s divadelním dirigentem se s ním v současnosti můžeme setkat v Hudebním divadle Karlín v Praze a od roku 2019 je také 2. dirigentem Slezského divadla Opava. V květnu 2018 debutoval s Filharmonií Hradec Králové na MHF Pražské jaro. V Plzeňské filharmonii byl od sezóny 2019/2020 jejím stálým hostujícím dirigentem a od koncertní sezóny 2021/2022 je jejím novým šéfdirigentem.

Jak zakoupit abonmá Plzeňské filharmonie

Zakoupení abonmá je možné na jakémkoliv prodejním místě Plzeňské vstupenky. Seznam najdete na www.plzenskavstupenka.cz.

Předprodej abonmá pro stávající i nové předplatitele začíná 16. 6. 2021 s tím, že stávajícím předplatitelům budou jejich místa rezervována do 2. 7. 2021.

Po tomto datu budou místa nevyužitá stávajícími abonenty uvolněna do volného předprodeje. Konečná uzávěrka prodeje abonmá je 31. 7. 2021.  Po tomto datu nebude již možné abonmá zakoupit.

Vstupenky na jednotlivé koncerty budou v předprodeji od 2. 8. 2021.


↑ zpět na začátek článku ↑

Plzeňská filharmonie k nové sezóně

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů