Plzeňská filharmonie – nová sezóna 2020/2021

Měšťanská beseda Kopeckého sady 13, Plzeň
e-mail: info@mestanskabeseda.cz telefon: +420 702 218 137
web: https://mestanskabeseda.cz/

Vážení a milí posluchači,

jak víte, pandemie přerušila veškerý jarní kulturní život. Byť se opatření uvolňují, mnoho evropských zemí do konce srpna zrušilo či postupně ruší většinu kulturních akcí, a tak není jisté, zda Plzeňská filharmonie během července a srpna na plánovaných festivalových koncertech v Mnichově a Cottbusu vystoupí. O to více se těšíme na novou koncertní sezónu, která, jak doufáme, už bude bez omezení.

Plzeňská filharmonie do sezóny 2020/21 vstoupí programem, který koncem srpna provede na festivalu Litoměřické svátky hudby. Původně plánované Mozartovo Rekviem nahradí operní program s předními sólisty a Bachův houslový koncert E dur v podání Václava Hudečka. V první polovině září bude orchestr ve spolupráci s Českým rozhlasem natáčet nové rozhlasové snímky a připravena jsou i dětská představení pro základní školy. Premiéra dětského abonentního představení Namaluj si hudbu plánovaná na 20. září bude předcházet zahajovacímu koncertu sezóny, na němž 24. září pod taktovkou Ronalda Zollmana, šéfdirigenta Plzeňské filharmonie, zazní Čajkovského 5. symfonie či Beethovenův 3. klavírní koncert v podání Ivana Klánského. Hlavním hostujícím dirigentem zůstává Tomáš Brauner, stálým hostujícím dirigentem Chuhei Iwasaki.
Co chystáme dál? I pro novou sezónu, která je již v prodeji, filharmonie připravila čtyři abonentní řady. Řada crossoverová přináší koncerty Zvuk Hollywoodu 2 a Opereta gala & Franz Lehár, dětská Duha nabídne premiéry pořadů Namaluj si hudbu a Jazyk svatého Jana a obnovenou premiéru programu Filharmoníček a ztracená písnička. Jsme rádi, že se dětský klub Filharmoníček těší stále větší oblibě (jak své děti zaregistrovat, najdete na našich webových stránkách). Středním školám budou zpřístupněny některé generální zkoušky, projekt Muzikantská naděje úspěšně vstupuje do svého druhého ročníku a senioři se mohou těšit na nové tematické pořady provázené slovem.

Dvě klasické řady Diamant a Platina nabídnou dramaturgii, v níž je stále zohledněno „beethovenské“ výročí, chybět nebudou ani koncerty a symfonie Antonína Dvořáka. Česko-japonským programem, na kterém v listopadu pod taktovkou Chuheie Iwasakiho vystoupí s Dvořákovým houslovým koncertem japonská houslistka Mayumi Kanagawa, připomeneme 30. výročí partnerství měst Plzeň a Takasaki. Pro předvánoční čas jsme zařadili melodramy v podání našich předních hereckých osobností a koncertem ke „Světovému dni zraku“ podpoříme Lions Club Bohemia Plzeň. Na závěrečném koncertě festivalu Haydnovy hudební slavnosti vystoupí s Plzeňskou filharmonií sólisté Lukáš Pavlíček a Zuzana Rzounková a festival Smetanovské dny zahájíme Smetanovou Mou vlastí. O koncertu s názvem Pocta Janu Kubelíkovi se dočtete dále.
Velkou událostí Plzeňského kraje budou Slavnosti Jana Nepomuckého (v roce 2021 uplyne 300 let od jeho blahořečení), proto tomuto světci věnujeme dva zvláštní koncerty – Pocta sv. Janu Nepomuckému a autorský pořad pro děti Jazyk svatého Jana. Oba zahrajeme jednak v rámci abonentních řad v Plzni a jednak přímo v Nepomuku.
Těšíme se na vás!

Mgr. Lenka Kavalová,
ředitelka Plzeňské filharmonie


Jan Kubelík s Plzeňskou filharmonií


Jméno a umění slavného českého houslisty první poloviny minulého století poznal celý svět. V nejslavnějších dobách své mezinárodní kariéry před první světovou válkou byl zván houslovým géniem jako Paganini redivivus. On sám se ale i podle vypravování dcery Anity označení „geniální umělec“ bránil. Tvrdil, že géniem hudby byl Mozart a Beethoven.

V letošním roce si připomínáme dvojí výročí Jana Kubelíka.  5. července uplyne 120 let od jeho narození a 5. prosince 60 let od úmrtí. U šestky zůstaneme. Šestka a její násobek byly pro Jana Kubelíka osudovým číslem. Napsal šest houslových koncertů, z osmi jeho dětí se plnohodnotného dospělého věku dožilo celkem šest (pět dcer a syn Rafael). A právě Rafael Kubelík byl pokračovatelem slávy svého otce, byť v jiné hudební disciplíně – stal se slavným dirigentem. Jeho umělecký návrat na pódium Smetanovy síně po dlouhé emigraci byl v pozornosti všech tehdejších medií a Smetanova Má vlast se na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 1990 dočkala nezapomenutelného, téměř kultovního provedení.

Také s Plzeňskou filharmonií na dvou koncertech sám Jan Kubelík se svým mladým synem vystoupil. Koncert 20. 9. 1934 byl vlastně prvním koncertem, kdy tehdy ještě poloamatérský symfonický orchestr Osvětového svazu vystoupil pod názvem Plzeňská filharmonie. Pod synovou dirigentskou taktovkou Jan Kubelík na tomto večeru provedl hned dva houslové koncerty – Beethovenův D dur a Paganiniho První houslový koncert. Z programu, který se zachoval s podpisy obou umělců, lze vyčíst, že Paganiniho koncert byl přednesen v Kubelíkově úpravě orchestrálního doprovodu s vlastní Kubelíkovou kadencí.
Plzeňská filharmonie vzpomene Jana Kubelíka na dvou koncertech v Plzni a Klatovech 15. a 16. října 2020 mimořádným způsobem: Paganiniho houslový koncert zahraje světově proslulý houslista albánského původu Tedi Papavrami, ve druhé půlce koncertu bude uvedena pod vedením Ronalda Zollmana jediná Kubelíkova symfonie a moll – skladba, na níž Jan Kubelík pracoval za svého posledního pobytu v Americe a která představuje vyvrcholení jeho tvůrčích skladatelských ambicí. Zazní v novodobé premiéře. První a zatím jediné provedení tohoto třívětého symfonického díla obstarala Česká filharmonie za řízení syna Rafaela na jednom z jeho 10 jubilejních koncertů v roce 1939 v Praze.

Slávu Jana Kubelíka bylo skutečně možné v prvních desetiletích minulého století poměřovat snad pouze s Carusem či legendárním klavíristou Paderewskim. Na svou dobu Jan Kubelík vydělával ohromné peníze. Vlastnil zámky, dlouhá léta i čarokrásnou vilu v přímořské Opatii (před několika lety byla také v tomto letovisku k jeho poctě odhalena v Parku Angiolina moderní skulptura). Závěr jeho osobního života již tak radostný nebyl. Dostal se do velkých dluhů a o své jmění v třicátých letech v době světové hospodářské krize přišel. Umělecky činným ale zůstal až do posledních dnů svého života a jeho 10 jubilejních koncertů vlastně shrnulo celou tehdejší houslovou literaturu. Nezbývá než se poklonit ohromnému výkonu, na který by sotva dosáhl jiný houslista i v mladších letech.

Kubelík se stal legendou. I při velké slávě a mnoha poctách však zůstal prostým člověkem a svědomitým umělcem. Jeho jméno v houslové historii je stále velkým pojmem. Vždyť k padesátinám Jana Kubelíka napsal jeho velký učitel Otakar Ševčík tato slova: „Až dosud svět spatřoval největší houslový zjev v Paganinim, ale v budoucnu bude symbol největšího houslového umění vidět v Janu Kubelíkovi“. Toto proroctví se s příchodem Jaschi Heifetze sice možná zcela nenaplnilo, ale i tak zůstává Jan Kubelík zářivou osobností, symbolem úspěchu a mimořádné slávy.

Ing. Vladislav Vilímec za Společnost Jana Kubelíka

Výběr z nadcházející sezóny:

24/09  /  19:00    
Měšťanská beseda
Osud
Na zahajovacím koncertu nové sezóny Plzeňské filharmonie vystoupí vynikající klavírista Ivan Klánský. Na programu budou skladby Giuseppe Verdiho Síla osudu (předehra), Ludwiga van Beethovena Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37 a Petra Iljiče Čajkovského Symfonie č. 5 e moll, op. 64. Plzeňská filharmonie zahraje pod vedením svého šéfdirigenta Ronalda Zollmana.
 

15/10  /  19:00    
Měšťanská beseda
Pocta Janu Kubelíkovi
Mimořádně zajímavý koncert věnovaný poctě Janu Kubelíkovi, fenomenálnímu českému houslistovi první poloviny minulého století. Plzeňská filharmonie jej připomene mimořádným způsobem, a to Paganiniho houslovým koncertem, který zahraje světově proslulý houslista albánského původu Tedi Papavrami. Ve druhé polovině koncertu bude uvedena pod vedením Ronalda Zollmana i Kubelíkova jediná symfonie a moll. S týmž programem vystoupí Plzeňská filharmonie i o den později v Klatovech. Oba koncerty se konají ve spolupráci se Společností Jana Kubelíka.

19/11  /  19:00
Měšťanská beseda
Dvořákovy koncerty 1
U příležitosti 30 let partnerství měst Plzně a Takasaki se uskuteční koncert s lákavým programem, na kterém vystoupí jako sólistka skvělá japonská houslistka Mayumi Kanagawa. Na programu budou skladby Antonína Dvořáka Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53 a Symfonie č. 7 d moll, op. 70 a také skladba Gustava Holsta Japonská Suita, op. 33. Stejné skladby zazní i na druhém koncertě, který se koná ve Kdyni o den poději. Plzeňskou filharmonii bude dirigovat Chuhei Iwasaki. Oba koncerty se konají pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.

04/03  /  19:00
Měšťanská beseda
Má vlast
Součástí koncertní sezóny Plzeňské filharmonie je už tradičně i hudební festival Smetanovské dny, který se uskuteční od 4. do 25. března 2021. Jeho již 41. ročník bude zahájen stylově - slavnostním koncertem Má vlast Bedřicha Smetany. Plzeňskou filharmonii bude řídit Chuhei Iwasaki.

13/05  /  19:00
Měšťanská beseda
Pocta sv. Janu Nepomuckému
Ve spolupráci s Maticí sv. Jana Nepomuckého vznikl mimořádný hudební projekt, který, jak už název napovídá, vzdává hold památce blahořečeného Jana Nepomuckého. Na koncertě zazní skladby Jakuba Jana Ryby, Pavla Josefa Vejvanovského, Františka Xavera Thuriho, Leopolda Koželuha a Jiřího Ignáce Linka. Jako sólisté vystoupí Gabriela Eibenová (soprán), Nadia Ladkany (alt), Ondřej Holub (tenor) a Tadeáš Hoza (bas). O sborový zpěv se postará Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením sbormistra Jakuba Zichy. Plzeňskou filharmonii bude řídit Ronald Zollman. O tři dny později, v neděli 16. května, bude od 16 hodin proveden stejný koncert v Kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku u příležitosti zasedání České biskupské konference.

20/05  / 19:00
Měšťanská beseda
Zvuk Hollywoodu II
Program koncertu s názvem Zvuk Hollywoodu II nabídne po úspěšném premiérovém uvedení nejslavnějších filmových melodií v minulé sezóně další skvělý výběr, tentokráte z filmů Harry Potter, Star Wars, Mamma Mia, Superman a jiných v podání zpěvačky Karolíny Kaňkové. Dirigentem Plzeňské filharmonie bude Chuhei Iwasaki.


Jak zakoupit abonmá Plzeňské filharmonie:

Zakoupení abonmá je možné na jakémkoliv prodejním místě Plzeňské vstupenky.
Seznam prodejních míst najdete na www.plzenskavstupenka.cz

Předprodej abonmá pro stávající abonenty začal 18. 6. 2020 a končí 3. 7. 2020.
Po tuto dobu jsou předplatitelům jejich místa rezervována.

Pro nové abonenty začíná předprodej 7. 7. 2020 a konečná uzávěrka prodeje abonmá je 31. 7. 2020.

Po tomto datu již není možné abonmá zakoupit.

Vstupenky na jednotlivé koncerty budou v předprodeji od 3. 8. 2020.

Ceny abonmá:
Abonentní řada klasická: Diamant (5 koncertů)            1100 Kč
Abonentní řada klasická:  Platina (9 koncertů)            1980 Kč
Abonentní řada multižánrová: Crossover (2 koncerty)        640 Kč
Abonentní řada dětská: Duha (3 koncerty)                450 Kč
 
Při zakoupení více abonentních řad současně platí následující slevy:
2 řady         10 % z celkové částky
3 řady        20 % z celkové částky
4 řady        30 % z celkové částky
 
Další slevy:
 
•    Senioři (65+)                                    sleva 30 % (po předložení OP)
•    Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P             sleva 50%, (na stejnou slevu má nárok doprovod držitele                              

                                                           ZTP/P - nutno doložit doklad opravňující ke slevě)
•    Děti do 14 let                                   sleva 50 %
•    Studenti 15 - 26 let                           sleva 30 % (po předložení platného studentského průkazu nebo karty ISIC)
 
Slevy nelze kombinovat ani sčítat.
↑ zpět na začátek článku ↑

Plzeňská filharmonie – nová sezóna 2020/2021

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů