Plzeňská madona navštívila Západočeskou galerii v Plzni

Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň
e-mail: info@zpc-galerie.cz telefon:
web: http://www.zpc-galerie.cz/

Poslední měsíc v roce je příležitostí k rekapitulaci a připomenutí toho, co zůstalo vryto v našich srdcích a myslích. Pro mnohé z nás to bylo setkání s Plzeňskou madonou. Výstava Nad slunce krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh, která se uskutečnila v prodlouženém termínu od 27. 11. 2020 do 6. 6. 2021, v době dlouhodobého uzavření muzeí a galerií, umožnila poprvé představit sochu Plzeňské madony v expozici výstavy návštěvníkům tváří v tvář a oživit tak umělecký i náboženský význam tohoto díla. Západočeská galerie se na 11 dnů, kdy byla v expozici přítomna sama Plzeňská madona, proměnila takřka v poutní místo, kde návštěvníci při prohlídce výstavy plné významných historických děl meditovali nad krásou sochy, ale také se u ní modlili. V Západočeské galerii se tak odehrávala zcela neopakovatelná, hluboká vnitřní komunikace návštěvníků s umělecky a duchovně mimořádně aktivním dílem starým přes šest set let.

Plzeňská madona její vznik a význam
Madona plzeňská oslovuje mimořádnou schopností zpřítomnit a tlumočit náboženským a současně lidsky obecně srozumitelným způsobem tajemství spásonosného vtělení Božího syna prostřednictvím Matky Boží Panny Marie. Socha byla vytvořena k roku 1384 z pražské opuky v huti svatovítské katedrály pro mariánský oltář ve farním kostele sv. Bartoloměje v Plzni spravovaném řádem německých rytířů. Za jejího tvůrce lze snad považovat Petra Parléře, který stál v čele katedrální huti. Madona plzeňská vyniká dokonalostí sochařského zpracování i malířské úpravy, která se v inkarnátech dochovala v původní podobě. Představuje jeden z prototypů tzv. krásných madon. Záhy se stala kultickým dílem a pro plzeňskou obec také historickým symbolem její identity. Tento význam Plzeňské madony sílil v dobách společenských krizí a ohrožení a v tomto smyslu je znovu aktuální.

Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh
Podnětem k badatelskému a výstavnímu projektu byla možnost odborně zkoumat a veřejně prezentovat sochu Plzeňské madony v souvislosti s obnovou interiéru katedrály sv. Bartoloměje. Jeho příprava trvala přes 7 let. Výstava Nad slunce krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh byla z odborného i finančního hlediska jedním z nejnáročnějších výstavních projektů Západočeské galerie. Záštitu nad ní převzali Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje, Martin Baxa, primátor města Plzně, Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Česká biskupská konference. Zapůjčení sochy Plzeňské madony, která byla historicky poprvé přemístěna do veřejného výstavního prostoru, přineslo jedinečný zážitek. „Dlouhé generace našich předků nemohly pohlédnout do očí Plzeňské Madony z takové blízkosti, jako můžeme my právě teď. Je to fascinující. Přeji si, aby její krása byla také pro nás inspirací a nadějí v této nelehké době,“ řekl tehdy plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Publikace vydané k výstavě
K výstavě byly vydány dvě publikace: česko-anglický průvodce s texty k jednotlivým kapitolám výstavy a výběrovým katalogem děl (Petr Jindra – Michaela Ottová [eds. ]: Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh. Publikace k výstavě. 27. 11. 2020 – 6. 6. 2021) a velký odborný katalog k výstavě (Petr Jindra – Michaela Ottová [eds. ]: Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh), který představuje sochu Plzeňské madony v širokých uměleckých, historických a kulturně-historických souvislostech. Na jeho realizaci se podílelo přes dvacet domácích i zahraničních odborníků.

Repliky Plzeňské madony 2021
Repliky sochy Plzeňské madony vznikly ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Biskupství plzeňského, s podporou města Plzně. Harmonizace termínu výstavy Nad slunce krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh s dokončením rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje v roce 2021 poskytla příležitost nově představit Madonu plzeňskou široké veřejnosti a v této souvislosti byla oživena i tradice vytváření replik Plzeňské madony odkazující až ke středověké praxi. Na tyto repliky se v duchu víry přenášela zázračná moc prototypu všestranné ochrany a duchovní pomoci.
Iniciátorkou a organizátorkou realizace nových replik Madony plzeňské byla Gabriela Darebná (Západočeská galerie v Plzni), kterou inspirovala mimořádná působivost originální sochy a její historický význam. Na vlastní realizaci se podílel sochař František Bálek, který vytvořil na podkladě moderních technologií (3D scan a 3D tisk) zmenšený sádrový model sochy. Ten byl předán do porcelánky Royal Dux v Duchcově, kde modelář Miroslav Mráček vyrobil 12 modelových forem, do kterých se odlévaly jednotlivé části sošek, z nichž pak byla každá jednotlivá soška sestavena. Vznikla tak limitovaná sběratelská edice 30 sošek z bílého porcelánu o velikosti 26 cm. Ta se rychle vyprodala. Západočeská galerie proto připravila druhou edici o něco menších replik, která je k prodeji opět v galerii.

Beseda a premiéra dokumentu Vznik repliky Plzeňské madony
Na 2. prosince připravila Západočeská galerie v 16 hodin v Masných krámech ohlédnutí za projektem. O významu Plzeňské madony a jejích uměleckých, náboženských a historických souvislostech promluví biskup plzeňský Tomáš Holub, ředitel galerie Roman Musil a autoři výstavy Michaela Ottová a Petr Jindra. V projekci bude připomenuta výstava i obě publikace s ní spojené. Závěrem bude představen dokument o vzniku replik Plzeňské madony i jejich nová edice.


↑ zpět na začátek článku ↑

Plzeňská madona navštívila Západočeskou galerii v Plzni

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů