Industry Open

Plzeň Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Festival Industry Open opět zve fanoušky industriálních zajímavostí a technických památek na akce v Plzni i okolí. V programu letos najdete vyjížďky historickými vozy, výlety po stopách těžby na Plzeňsku i komentované prohlídky provozů plzeňské vodárny nebo spalovny odpadu v Chotíkově.

„Industry Open otevírá horizont nových zážitků!“

Historie průmyslu je skoro tak stará jako lidstvo samo: od okamžiku, kdy člověk začal používat nástroje, musel je vyrábět. Časem se z drobných řemeslníků stali majitelé větších a větších dílen, až nakonec přišly manufaktury a továrny a s nimi průmysl v pravém slova smyslu. Na Plzeňsku to bylo pivovarnictví a strojírenství, v němž si konkurovaly továrny pánů Škody, Bartelmuse či bratří Bellaniů. Ale také tu prosperovaly lihovary, papírny, továrny na porcelán a keramiku nebo cihelny, těžilo se tu uhlí, kaolín nebo železná ruda.

Některé z nich fungují, ve stejné či pozměněné podobě, dodnes. Některé zanikly celkem nedávno, na jiné se už dávno zapomnělo. A jiné naopak vznikají. Vydejte se tedy po stopách průmyslu v našem kraji. Poznejte proměny života, které s ním souvisely, a obdivujte architektonické dědictví, které po prosperujících továrnách zůstalo.

Plzeňské městské dopravní podniky lákají na prohlídky autobusového a trolejbusového depa na Karlově, kam účastníky doveze historický autobus, nebo do budovy hydroelektrárny na Denisově nábřeží, která letos slaví 100 let provozu. Historickým autobusem se můžete vydat i na výlety po stopách těžby uhlí a kaolinu na Plzeňsku. Na nich navštívíte bývalý hlubinný kaolinový důl v Nevřeni, Hornické muzeum ve Zbůchu a další zajímavá místa.

Podrobný program festivalu Industry Open bude zveřejněn koncem května na webu www.industryopen.cz, kde také najdete informace o prodeji vstupenek a rezervacích na jednotlivé akce.

PROGRAM

PÁTEK 17. 6.

Komentované prohlídky spalovny odpadu ZEVO Plzeň v Chotíkově — dozvíte se, jak toto zařízení na energetické využívání odpadu pracuje a jaké suroviny zpracováním odpadu získává. Začátek prohlídek v 09:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-spalovny-odpadu-3/.

Plzeňský Prazdroj — prohlídky pivovaru s návštěvou ikonické vodárenské věže, která je nedílnou součástí plzeňského panoramatu.  Začátek prohlídek v 11:00, 13:00, 15:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/prohlidky-pivovaru-plzensky-prazdroj-s-vodarenskou-vezi/.

Komentované prohlídky čistírny odpadních vod — dozvíte se, co všechno se s vodou musí stát, aby se mohla vrátit do řeky. Začátek prohlídek ve 14:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-cistirny-odpadnich-vod-3/.

Komentované prohlídky úpravny vody na Homolce — dozvíte se, jaká je cesta vody z řeky až do vašeho vodovodního kohoutku. Začátek prohlídek ve 14:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-upravny-vody.

Příběhy dvoutaktů — komentovaná prohlídka v Muzeu Lobzy na Rolnickém náměstí. Začátek v 15:30 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/pribehy-dvoutaktu-komentovana-prohlidka.

Architektonická procházka s Plzeňským architektonickým manuálem — projděte si s průvodcem Doudlevce podle Plzeňského architektonického manuálu (PAM) a objevte architektonické a industriální zajímavosti mezi železniční tratí a řekou Radbuzou. Začátek v 17:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/architektonicka-prochazka-doudlevce/.

SOBOTA 18. 6.

Komentované prohlídky spalovny odpadu ZEVO Plzeň v Chotíkově — dozvíte se, jak toto zařízení na energetické využívání odpadu pracuje a jaké suroviny zpracováním odpadu získává. Začátek prohlídek v 09:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-spalovny-odpadu-3/.

Historickým autobusem po stopách těžby uhlí — zážitkový výlet historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR, při kterém objevíte pozůstatky po těžbě často trochu skryté v krajině kolem Nýřan a navštívíte Hornické muzeum ve Zbůchu. Začátek v 09:30 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/historickym-autobusem-po-stopach-tezby-uhli/.

Prohlídky depa PMDP na Karlově s dopravou historickým autobusem — komentované prohlídky depa trolejbusů a autobusů Plzeňských městských dopravních podniků s dopravou historickým autobusem z prostranství U Zvonu. Začátek prohlídek v 09:50, 10:50, 12:50, 13:50 a 14:50 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/prohlidky-depa-pmdp-na-karlove-s-dopravou-historickym-autobusem/.

Vycházka kolem Škodovky s návštěvou Techmanie — pojďme společně poznat historii podniku, kde se vyrábělo od šroubku a housky až po lokomotivu a jaderný reaktor. Součástí vycházky je prohlídka Techmania Science Center, kterou si projdete s průvodcem a poté ji můžete objevit po vlastní ose. Začátek prohlídky v 10:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/vychazka-kolem-skodovky-s-navstevou-techmanie/.

Prohlídky budovy PMDP — komentované prohlídky malé vodní elektrárny a měnírny na Denisově nábřeží. Začátek prohlídek v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/prohlidky-budovy-pmdp-male-vodni-elektrarny-a-menirny/.

Plzeňský Prazdroj — prohlídky pivovaru s návštěvou ikonické vodárenské věže, která je nedílnou součástí plzeňského panoramatu.  Začátek prohlídek v 11:00, 13:00, 15:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/prohlidky-pivovaru-plzensky-prazdroj-s-vodarenskou-vezi/.

Komentované prohlídky čistírny odpadních vod — dozvíte se, co všechno se s vodou musí stát, aby se mohla vrátit do řeky. Začátek prohlídek v 10:00, 13:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-cistirny-odpadnich-vod-3/.

Komentované prohlídky úpravny vody na Homolce — dozvíte se, jaká je cesta vody z řeky až do vašeho vodovodního kohoutku. Začátek prohlídek v 10:00, 13:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-upravny-vody.

Bohemia Sekt — komentované prohlídky s ochutnávkou sektu Louis Girardot  (12:00 – 17:00 hod.), více informací na https://industryopen.cz/akce/bohemia-sekt-prohlidky-s-ochutnavkou/.

Historickým autobusem po stopách těžby kaolinu — zážitkový výlet historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR, při kterém si cestou užijete výhledy na stále funkční kaolinový důl v Kaznějově a vaším hlavním cílem bude bývalý kaolinový důl v Nevřeni. Začátek ve 13:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/historickym-autobusem-po-stopach-tezby-kaolinu-2.

Architektonická procházka PAM: Petrohrad — procházka dříve převážně dělnickou čtvrtí Petrohrad po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu. Začátek v 16:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/architektonicka-prochazka-petrohrad/.

NEDĚLE 19. 6.

Komentované prohlídky spalovny odpadu ZEVO Plzeň v Chotíkově — dozvíte se, jak toto zařízení na energetické využívání odpadu pracuje a jaké suroviny zpracováním odpadu získává. Začátek prohlídek v 09:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-spalovny-odpadu-3/.

Historickým autobusem po stopách těžby uhlí — zážitkový výlet historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR, při kterém objevíte pozůstatky po těžbě často trochu skryté v krajině kolem Nýřan a navštívíte Hornické muzeum ve Zbůchu. Začátek v 09:30 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/historickym-autobusem-po-stopach-tezby-uhli/.

Vycházka kolem Škodovky s návštěvou Techmanie — pojďme společně poznat historii podniku, kde se vyrábělo od šroubku a housky až po lokomotivu a jaderný reaktor. Součástí vycházky je prohlídka Techmania Science Center, kterou si projdete s průvodcem a poté ji můžete objevit po vlastní ose. Začátek prohlídek v 10:00 a 15:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/vychazka-kolem-skodovky-s-navstevou-techmanie/.

Plzeňský Prazdroj — prohlídky pivovaru s návštěvou ikonické vodárenské věže, která je nedílnou součástí plzeňského panoramatu.  Začátek prohlídek v 11:00, 13:00, 15:00 a 16:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/prohlidky-pivovaru-plzensky-prazdroj-s-vodarenskou-vezi/.

Komentované prohlídky čistírny odpadních vod — dozvíte se, co všechno se s vodou musí stát, aby se mohla vrátit do řeky. Začátek prohlídek v 10:00 a 13:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-cistirny-odpadnich-vod-3/.

Komentované prohlídky úpravny vody na Homolce — dozvíte se, jaká je cesta vody z řeky až do vašeho vodovodního kohoutku. Začátek prohlídek v 10:00 a 13:00 hod. Více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovane-prohlidky-upravny-vody.

Historickým autobusem po stopách těžby kaolinu — zážitkový výlet historickým autobusem ŠKODA 706 RTO – KAR, při kterém si cestou užijete výhledy na stále funkční kaolinový důl v Kaznějově a vaším hlavním cílem bude bývalý kaolinový důl v Nevřeni. Začátek ve 13:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/historickym-autobusem-po-stopach-tezby-kaolinu-2.

Příběhy dvoutaktů — komentovaná prohlídka v Muzeu Lobzy na Rolnickém náměstí. Začátek prohlídek ve 14:00 a 15:30 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/pribehy-dvoutaktu-komentovana-prohlidka.

Komentovaná prohlídka plzeňské Papírny — prozkoumejte historii bývalé továrny na papír, která byla jedním z prvních podniků, kterým zajistil osvětlení František Křižík, a který dnes nabízí více než 4000 m2 otevřeného prostoru pro přednášky, umění a kulturu. Začátek prohlídky v 17:00 hod., více informací na https://industryopen.cz/akce/komentovana-prohlidka-plzenske-papirny-2/.

↑ zpět na začátek článku ↑

Industry Open

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů