PROJEKTY Plzeňského kraje PRO VŠECHNY

Plzeň a Plzeňský kraj Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Co všechno má na svých bedrech kraj? Víte? Nebo aspoň tušíte? Tentokrát nahlédneme pod pokličku oblasti životního prostředí a zemědělství. Ta se zabývá především stavem naší krajiny, živočichů a rostlin. S tím souvisejí i kotlíkové dotace, díky nimž si můžete doma vyměnit starý kotel za nový, nebo podpora zemědělců prostřednictvím řady dotačních programů.

Jaký projekt za Vašeho působeni ve funkci hodnotíte jako největší úspěch?

Bezesporu je to projekt Zdravá krajina, který jsme odstartovali v rámci Regionální studie adaptačních opatření Plzeňského kraje jako jeden z prvních krajů ČR. Uvědomujeme si, že zdravá krajina je pro nás všechny základem života, pro nás i naše děti. Nemůžeme dalším generacím předat zdevastované prostředí, kde vymírají živočichové a rostliny, kde se špatně dýchá, špatně žije. Proto soustředíme energii na tento projekt a každý krok, jakým je například vznik Janovského mokřadu, ukazuje, že to má smysl.

Ing. Josef Bernard
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství

 

Zdravá krajina a Janovský mokřad

My všichni jsme součástí světa, který se neustále mění. Slýcháme a čteme o problémech, které nás čekají, pokud se k přírodě nebudeme chovat šetrně. S prvním se již potýkáme. Suchých studní a vyprahlých půd si v létě všimneme stejně snadno, jako mírných zim s nedostatkem sněhových srážek. A co teprve bleskové povodně nebo eroze půdy! Stav naší krajiny se odráží i na druhové rozmanitosti. V posledních letech doslova mizí velké množství hmyzu, ptáků a dalších živočichů, kteří jsou pro fungování celého ekosystému velmi důležití.

Příčin špatného stavu krajiny je celá řada. Především je to způsob, jakým jsme v naší krajině hospodařili a hospodaříme. Napřimováním vodních toků, odvodňováním pozemků, rušením mezí a remízků, utužováním půd, používáním nevhodných hnojiv a pesticidů jsme sice výrazně podpořili zemědělskou produkci, ale zároveň jsme zásadně přispěli k degradaci přírody. Nyní už dobře víme, že tento způsob hospodaření není dlouhodobě udržitelný. Krajina se neumí přizpůsobit změnám, kterým momentálně čelíme. Například nezvládá reagovat na změnu rozložení srážek, neumí zadržet vodu. V lesích zase nevhodná druhová skladba a sucho podporují nadměrný rozvoj kůrovcové kalamity.

Nově vzniklá aktivita Zdravá krajina Plzeňského kraje si klade za cíl přispět k uzdravení naší krajiny. Primárně se zabývá zadržením vody v krajině a podporou biodiverzity. Opírá se o základní dokument Regionální studie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (tzv. ReSAO). Na jeho základě bylo vytyčeno prvních dvacet prioritních oblastí, na které se aktivita Zdravá krajina soustředí a postupně začíná s realizací konkrétních opatření. Jedná se například o tvorbu mezí, remízků, obnovu starých cest se stromořadím, tvorbu tůní či mokřadů a podobně.

Krásným a velmi zdařilým příkladem dobré praxe je Přírodní rezervace Janovský mokřad nedaleko Nýřan. Dříve se na území tohoto mokřadu nacházel Janovský rybník, který byl v 19. století zrušen. Místo rybaření zde probíhala zemědělská činnost, výstavba dálnice způsobila změny v podloží, a nakonec se bobr evropský postaral o zvýšení hladiny podzemních vod. Díky tomu vznikl rozsáhlý mokřad s otevřenými vodními plochami. V současné době mokřad napomáhá zadržovat vodu v krajině a je domovem velkého množství vodních ptáků, jako je chřástal vodní, spousta obojživelníků, plazů a dalších vzácných živočichů a rostlin. Vlajkovým druhem mokřadu je nejen bobr evropský, ale také vznešení jeřábi popelaví. Na vlhkých lukách se pasou divocí koně, Exmoorští pony. Spolu s pratury spásají především třtinu křovištní, která se zde neúnosně šíří a zabírá místo jiným vzácným druhům rostlin. Zvířata nám pomáhají mokřad udržovat. Díky extenzivní pastvě je zde patrná proměna celé lokality a nárůst druhové diverzity.

Řadu velkých změn a často nezvratných zásahů do naší přírody máme na svědomí právě my, lidé. Naučili jsme se přírodu jen využívat a ztratili jsme k ní úctu a respekt. Je nutné začít přemýšlet nad udržitelným životním stylem. Jen na nás totiž záleží, v jaké kondici zanecháme naši krajinu našim potomkům. Připojte se k aktivitám Zdravá krajina i vy. Pomozte zachránit více takových ostrůvků v krajině, jako je Janovský mokřad. Více informací naleznete na webových stránkách (www.zdravakrajina.cz), facebooku a instagramu.

 

 

 

↑ zpět na začátek článku ↑

PROJEKTY Plzeňského kraje PRO VŠECHNY

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů