PROJEKTY Plzeňského kraje PRO VŠECHNY

Plzeň Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Co všechno má na svých bedrech kraj? Víte? Nebo aspoň tušíte? Tentokrát nahlédneme pod pokličku oblasti sociálních služeb. Ta se zabývá širokým spektrem pomoci.

Jaký projekt za Vašeho působeni ve funkci hodnotíte jako největší úspěch?

Jednoznačně v tomto odvětví asi neumím poukázat na jeden projekt. Ona sociální péče je řada projektů, které pomáhají potřebným. A ne nadarmo se říká, že vyspělost společnosti poznáme podle toho, jak se stará o své potřebné. Určitě rád zmíním pěstounskou péči, kterou podporujeme řadu let různými soutěžemi pro rodiny, ale také pořádáme jejich setkání. Podporujeme ale také hendikepované, řadou programů též prevenci v oblasti drog a kriminality nebo cílíme na terénní pomoc pro ty, kteří z nějakého důvodu nejsou v sociálním zařízení, žijí doma a potřebují pomoc každý den. Na odboru jsou profesionálové ve své práci a mají dobré vztahy s organizacemi pomáhajícími v sociálních službách. Patří všem za to, jak pracují, velký dík.

Martin Záhoř, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku

Na území Plzeňského kraje v současné době působí celkem 186 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Tito nabízejí 295 registrovaných sociálních služeb, a to ambulantních, terénních i pobytových. Sám kraj je zřizovatelem tuctu organizací, které poskytují služby, jako jsou domovy pro seniory, pobytové odlehčovací služby a podobně. Dalšími významnými poskytovateli sociálních služeb jsou obce, církevní organizace a neziskové organizace.

Kraj každoročně rozděluje dotace na poskytování cca 240 sociálních služeb. V roce 2015 to bylo více než 406 milionů korun, loni se už částka přiblížila miliardě a čtvrt. Kromě toho kraj skrze dotace podporuje organizace sdružující osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné, nebo činnosti v oblasti prevence závislostí, náhradní rodinnou péči a rodinnou politiku.

Podpora pěstounů

Aby dítě vyrůstalo v milující rodině, je jistě přáním každého z nás. V životě však dochází k situacím, kdy se rodiče nemohou nebo dokonce nechtějí o dítě starat. V takovém případě je pak zajišťována náhradní péče, ideálně péče pěstounská. Jenomže pěstounů není pořád dostatek. Proto kraj pěstounskou péči podporuje a propaguje.

Již v roce 2014 byla navázaná spolupráce s Nadačním fondem J&T a v rámci kampaně Hledáme rodiče proběhla výstava velkoformátových fotografií pěstounů představených v jejich občanských profesích. Po ukončení výstavy byly fotografie trvale umístěny v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Od roku 2016 pořádá kraj pro pěstounské rodiny soutěže. Loni bylo například jednou ze soutěžních disciplín natočení videa na téma v pěstounské rodině je fajn.

Pravidelně se také konají setkání pěstounských rodin a každý měsíc mají zájemci o pěstounskou péči možnost přijít na Den otevřených dveří.

Rodina je základ

Regionální rodinné politice se věnuje informační portál rodina.plzensky-kraj.cz. Ve spolupráci s univerzitou kraj také zpracoval Koncepci rodinné politiky, která obsahuje pět cílů, z nichž vychází 21 konkrétních opatření. Krajská rodinná politika zahrnuje čtyři prioritní oblasti: monitorování dat o rodinách v kraji a podporu rodinné politiky obcí, podporu mateřských a rodičovských center, dětských skupin a mikrojeslí, podporu flexibilních forem zaměstnávání a podporu dostupného bydlení pro rodiny a seniory.

Zapomenout nelze ani na dnes již tradiční podporu mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center. Na ni je pro letošek vyčleněno 1,5 milionu korun.

Jak může sociální pracovník pomoci?

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům i rodinám při řešení jejich problémů. Nejčastěji se na něj lidé obracejí v případě nedostatečného příjmu, ať již z důvodu zdravotního stavu, ztráty zaměstnání, vysokých nákladů na bydlení či zadlužení spojeného s exekucemi. Další oblastí je péče o seniory, zdravotně postižené, duševně nemocné či osoby s omezenou svéprávností, kdy je potřeba podpořit i pečující osoby zajištěním vhodných terénních, ambulantních či pobytových služeb. Do obtížné situace se dostávají i rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé a další skupiny obyvatel. Zkrátka kdykoli se to může stát komukoli z nás.

 

↑ zpět na začátek článku ↑

PROJEKTY Plzeňského kraje PRO VŠECHNY

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů