Smetanovské dny 2016

Plzeň - více míst Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Festival Smetanovské dny patří již po více než tři desetiletí k nejvýznamnějším kulturním událostem Plzně. Poměrně skromný začátek, u jehož zrodu v roce 1980 stála idea mezioborového odborného sympozia zaměřeného na různé aspekty života 19. století s přidanými kulturními akcemi, se rozvinul do dnešní bohaté podoby spojující hudbu, divadlo, výtvarné umění i film. Za dobu existence přesáhl festival svým významem hranice města, každoročně přináší realizaci pozoruhodných hudebních projektů a do Plzně přivádí vynikající interprety a hudební soubory. Během let prošel různými vývojovými etapami, vždy si však udržel vysokou úroveň a přízeň posluchačů.

Vstupenky na festival zakoupíte na www.smetanovskedny.cz a na tradičních předprodejních místech.

Také letošní 36. ročník tradičně pořádaný v předjarním čase chystá na dvě desítky koncertů, řadu zajímavých událostí a uměleckých setkání. 2. března v den narození Bedřicha Smetany jej otevře pietní akt u skladatelova pomníku. Samotnému zahájení festivalu předcházel masopustní průvod v režii plzeňského lidového souboru Mladina, připomínající kořeny plzeňského folkloru a jeho významu pro celý region. Dramaturgickou osou celého festivalu se stane motto Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, to bude i tématem  sympozia každoročně pořádaného Ústavem dějin umění AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou galerií v Plzni. Odborné přednášky se budou konat v sále Západočeského muzea ve dnech 25.–27. února. Dopoledne 25. února bude ve Státní vědecké knihovně zahájena výstava mapující dramatické události Plzně, téhož dne v podvečer proběhne ve Výstavní síni „13“ slavnostní otevření expozice maleb Mikoláše Alše, Julia Mařáka a jiných tvůrců s názvem Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století.

Hudební část zahájí vystoupení MDR Sinfonieorchester Leipzig (Rozhlasového symfonického orchestru Lipsko) pod vedením Kristjana Järviho s náročným a v Plzni vzácně uváděným programem z děl R. Strausse, H. Berlioze a O. Respighiho. Plzeňská filharmonie se spolu s Kühnovým dětským sborem a předními sólisty Pavlou Vykopalovou, Tomášem Kořínkem a Jiřím Sulženkem představí v koncertním provedení jedné z nejkouzelnějších kompozic Bohuslava Martinů: zpívaného baletu Špalíček, inspirovaného českomoravskými zvyky a pohádkami. K očekávaným událostem patří zajisté též realizace hluboce působivého díla Petra Ebena na texty J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, které zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého v podání Marka Ebena a Ireny Chřibkové.
Milovníky komorní hudby jistě potěší koncerty vynikajících těles patřících k interpretační špičce ve svém oboru Dvořákova tria a Panochova kvarteta. Pro ty, kteří dávají přednost žesťovým seskupením, je připraveno vystoupení souboru Czech Brass s nápaditým programem spojujícím klasiku s populární a filmovou hudbou.
Divadlo J. K. Tyla se k festivalu připojí nabídkou činoherního představení Tylova Flamendra (premiérovaného již v roce 2014), dále novým ztvárněním slavného a svého času kontroverzního baletu Igora Stravinského Svěcení jara, i slavnostní operou Libuše Bedřicha Smetany. Mladšímu publiku jsou určeny Miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání Dětské opery Praha a pohádková opera Kocour v botách loňského jubilanta, skladatele Jiřího Temla, jehož činnost byla po mnoho let významným způsobem spjata s Plzní.

Sympatickým rysem festivalu je to, že nezapomíná na domácí umělce a poskytuje prostor zajímavým plzeňským tvůrcům a interpretům: připraveny jsou hudebně literární pořady, matiné a pořady napříč žánry. K již tradičním patří v této oblasti přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany či koncert Západočeského hudebního centra Napříč generacemi, představující osvědčené tvůrce i nastupující autorskou a interpretační generaci plzeňských umělců. V dramaturgické akcentaci si můžeme povšimnout vedle Smetanova jména také připomenutí osobnosti Jakuba Jana Ryby (jehož pozoruhodně mohutné Stabat Mater věnované našemu městu jsme mohli vyslechnout v minulém roce) i Antonína Dvořáka, jenž byl v Plzni dokonce šestkrát a osobně zde dirigoval některá svá velkolepá díla. Za zmínku jistě stojí i blízký vztah Leoše Janáčka k našemu městu a především k plzeňskému pěveckému sboru Hlahol, který propagoval a uváděl jeho díla v dobách, kdy umělec teprve hledal svoji cestu k uznání a širší popularitě.

Tradiční hudební program opět doplní off-program se svými koncerty plnými energie, literární večery a profilové akce spolupracujících institucí.

Velkým magnetem pro milovníky pianistického umění se jistě stane 32. ročník Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, jejímž pořadatelem je již tradičně Konzervatoř Plzeň. Koncert finalistů za doprovodu Plzeňské filharmonie bývá skutečnou hudební lahůdkou okořeněnou neopakovatelnou atmosférou napětí a přinášející špičkové hudební výkony. Závěr festivalu náleží Severočeské filharmonii Teplice pod vedením Charlese Olivieri-Munroa (jehož temperamentní výkon mohlo publikum ocenit před dvěma lety, kdy stál při zahajovacím koncertu Smetanovských dnů v čele Mnichovských symfoniků) a Českému filharmonickému sboru Brno. V jejich interpretaci zazní velkorysá, v českých zemích zřídka uváděná Druhá symfonie B dur, „Chvalozpěv“ („Lobgesang“) Felixe Mendelssohna Bartholdyho, oslavující vznik knihtisku a osobu Johanna Gutenberga.
Při pohledu do programové nabídky je patrné, že stejně jako v předchozích letech i letos přináší festival Smetanovské dny programovou pestrost a různorodost, okamžiky smíchu, veselosti i kontemplace a usebrání, zábavy i poučení. Skvělý výběr špičkových interpretů a hudebních těles již dopředu avizuje, že nás čekají zajímavé kulturní zážitky.  Doufejme, že posluchači přijmou tuto nabídku se zájmem a že si v ní každý najde to, co je jeho srdci nejbližší.
Péči o pořádání tohoto náročného festivalu převzala od roku 2013 Plzeňská filharmonie. Těleso s bohatou historií patří k našim předním orchestrům a náleží též k vítaným hostům českých i zahraničních pódií. Své kvality osvědčilo významnou měrou také v průběhu předchozího roku, kdy svým uměleckým vkladem podpořilo úspěchy projektů Camera Machine, Vodní hudba, Umělec a totalita, či Opera Gala v rámci kulturních akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a představilo se i v řadě úspěšných samostatných vystoupení.


Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie paní Lenkou Kavalovou

O několik slov k  festivalu Smetanovské dny jsme poprosili ředitelku Plzeňské filharmonie paní Lenku Kavalovou.

V čem vidíte odlišnost Smetanovských dnů ve srovnání s festivaly, které probíhají v jiných městech a místech naší republiky?
Festival Smetanovské dny je raritní zejména svou mezioborovostí. Již tradičně propojuje svět hudby se světem vědy, filozofie, literatury, výtvarného umění a divadla. Tyto světy spojují témata vztahující se jednak ke jménu velikána české hudby Bedřicha Smetany a s ním souvisejícím odkazům a také vztahující se k Plzni. Každoročně obměňujícím se je téma vyhlašované Plzeňskými sympozii, které je předmětem vědecké konference, výstav a které se také promítá do celkové dramaturgie festivalu. Tím letošním je „Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě“.

Jak náročné je připravit program festivalu tak, aby představil zajímavý program pro posluchače a zároveň se vešel do přijatelného finančního limitu?
Festival, který se v posledních letech otevírá široké veřejnosti, ke svým klasickým koncertům připravuje také programy pro příznivce jiných žánrů a cílí i na dětského diváka. Hlavní doménou je pochopitelně ta klasická část programu. Jako nešťastný ale shledávám nastavený systém grantového programu Ministerstva kultury ČR, který nám komplikuje, někdy znemožňuje závazně plánovat a následně dodržet dramaturgii a dostát smluvním závazkům objednaných umělců či souborů. O podpoře či nepodpoře Ministerstva kultury se na daný rok dovídáme koncem února, což je asi pro většinu festivalů komplikací. Ten náš (Smetanovské dny) začíná vždy 2. března, symbolicky v den narození Bedřicha Smetany, to už nezměníte opravdu nic.

Musela jste v posledních letech ustoupit ze svých dramaturgických vizí?
Ráda bych zařadila více symfonických koncertů se zajímavými sólisty. To nám ale ona finanční nejistota neumožňuje.

Které programy považujete za zvláště zdařilé?
Osobně se těším na zahajovací koncert festivalu – MDR Sinfonieorchester Leipzig s Kristjanem Järvim, nebo na Marka Ebena a Irenu Chřibkovou a pořad Labyrint světa a ráj srdce. Těším se na celou řadu zajímavých výstav, tradiční autorské čtení Eugena Brikciuse nebo na filmovou hudbu v podání Czech Brass. Plzeňská filharmonie s hosty provede Martinů Špalíček. Také jsem moc ráda, že pozvání přijalo legendární Panochovo kvarteto.

Plzeňské filharmonii bylo pořádání festivalu svěřeno i na následující tři roky. Jaké je směřování Smetanovských dnů? Co byste ráda realizovala v budoucnosti?
Festival bude tradičně zahajovat 2. března, symbolicky v den výročí narození Bedřicha Smetany, propojovat dramaturgickou linii s vyhlášeným tématem Plzeňskými sympozii, a to i do tzv. off-programů. A co hlavně, bude se ještě více zaměřovat na dětského diváka. Naším záměrem je také představovat plzeňskému publiku kvalitní české i zahraniční umělce a soubory za velmi příznivé vstupné.

Stihnete sledovat programy festivalu a účastnit se jednotlivých koncertních akcí? Které koncerty se chystáte navštívit a které doporučujete našim posluchačům?
Není v mých časových možnostech navštívit všechny akce festivalu, byť bych moc ráda. Nenechám si ujít zahajovací koncert s Kristjanem Järvim a MDR Sinfonieorchester Leipzig, Panochovo kvarteto, Dvořákovo trio, sourozence Petra Nováka a Janu Vonáškovou, Marka Ebena a Irenu Chřibkovou, Slam poetry na téma Bedřich Smetana, filmovou hudbu v podání Czech Brass, ale ani koncert Napříč generacemi, nebo závěrečný koncert festivalu s Charlesem Olivieri-Munroem, který bude řídit Severočeskou filharmonii Teplice, Český filharmonický sbor Brno a společně s Jeannette Wernecke, Marií Fajtovou a Ondřejem Sochou provedou Mendelssohnův Lobgesang.                        

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU MÍSTA KONÁNÍ
Koncert Marka Ebena a Ireny Chřibkové „Labyrint světa a ráj srdce“ konaný dne 15. března od 19:00 hod. se z technických důvodů přesouvá z katedrály sv. Bartoloměje do kostela sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí, Plzeň. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

↑ zpět na začátek článku ↑

Smetanovské dny 2016

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů