Smetanovské dny 2017

Plzeň Plzeň
e-mail: telefon:
web:

Symfonické i komorní koncerty. Operní árie i písňové recitály. Již 37. ročník mezinárodního multioborového festivalu Smetanovské dny opět přivádí do Plzně renomované umělce naše i zahraniční, spojí zkušené hudebníky a nastupující generaci. A díky své jedinečnosti – multioborovosti – opět přiblíží (stejně jako již po téměř čtyři desetiletí) problematiku české společnosti 19. století prostřednictvím mimořádných koncertů, unikátních výstav, odborných přednášek i komponovaných pořadů. Letos vše propojuje hlavní téma festivalu – Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Dalšími tématy, která se festivalem prolínají, je osobnost Bedřicha Smetany a související odkazy, vztah k Plzni a slavná výročí, či výročí slavných. Celkem nabídne festival během tří týdnů plzeňskému publiku téměř třicet kulturních akcí hned v několika koncertních sálech západočeské metropole, ve výstavních i přednáškových síních.

Pořadatelem festivalu je již pátým rokem Plzeňská filharmonie, která se snaží udržovat mezioborovou a mezinárodní linii Smetanovských dnů a připravit pro Plzeň dramaturgii té nejvyšší kvality. A letošní ročník není jiný. Nabízí atraktivní koncerty, recitály, ale zabrousí i do jiných žánrů a díky doprovodnému programu spojuje rozličné umělecké obory. „Jsem ráda, že se daří spojovat žánry a obory. Festival dnes zahrnuje vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné umění a novinkou je také astronomie,“ říká ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Hlavní festivalové téma určují Plzeňská sympózia, která celý festival uvozují. Konají se na konci února od 23. do 25. 2. a tradičně přivádějí do města četné odborníky z tuzemska i zahraniční bohemisty. V souvislosti se sympozii jsou připraveny vernisáže hned tří velkých výstav, které letošní festivalové téma zpracovávají.

Smetanovské dny slavnostně zahájí 2. března v den narozenin Bedřicha Smetany pietní akt u sochy tohoto národního tvůrce a rovněž u pomníku jeho bratrance, přírodopisce Josefa Františka Smetany. Večer již bude v Měšťanské besedě v Plzni patřit slavnostnímu zahajovacímu koncertu. Ten se spolu se závěrečným koncertem řadí tradičně k nejvýznamnějším hudebním produkcím Smetanovských dnů.

Festival letos otevře Filharmonie Hradec Králové, která pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera přinese atraktivní program dotýkající se ústředního tématu festivalu. Provede předehru Felixe Mendelssohna-Bartholdyho k Shakespearovu Snu noci svatojánské, doprovodí německou mezzosopranistku Annu Hasse při přednesu písňového cyklu Hectora Berlioze Letní noci a koncert uzavře Symfonií č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena. Velký symfonický koncert Smetanovské dny také zakončí, a to 23. března rovněž v Měšťanské besedě. Poslední festivalový večer bude patřit houslovému virtuosovi Ivanu Ženatému, oceňovanému Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a jeho šéfdirigentovi Ondreji Lenárdovi. V jejich podání se publikum může těšit na Slavnostní předehru C dur Bedřicha Smetany, Španělskou symfonii pro housle a orchestr Édouarda Lala a Dvořákovu Symfonii č. 8 G dur.

Ale mezi zahajovacím a závěrečným koncertem jsou celé tři týdny. A ty jsou doslova nabité skutečnými hudebními lahůdkami. V Měšťanské besedě je připraven koncert Mozartových árií v podání mezzosopranistky Jany Kurucové a Plzeňské filharmonie řízené Markem Šedivým, v Novém divadle zahraje – za doprovodu téhož orchestru – vynikající francouzský pianista Pascal Rogé koncert C. Saint-Saënse. Pět atraktivních komorních koncertů se uskuteční v Domě hudby. Vystoupí zde hned dvě smyčcová kvarteta – Sedláčkovo kvarteto se skladbami B. Smetany a R. Kubelíka a Stamicovo kvarteto se skladbami J. V. Stamice, J. Haydna, L. van Beethovena a A. Dvořáka. Svůj klavírní recitál zde, dva dny před svým koncertem s Plzeňskou filharmonií, připravil Francouz Pascal Rogé. Plzeňané si jistě nenechají ujít matiné mladičké houslistky Pavly Tesařové, držitelky Plzeňského Orfea a čerstvé vítězky XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. V rámci partnerství s Konzervatoří Plzeň je součástí festivalového programu i koncert basisty Jana Martiníka, který za doprovodu Davida Marečka zazpívá proslulý písňový cyklus F. Schuberta Zimní cesta.

Duchovní rozměr v sobě nese koncert našeho předního barytonisty Romana Janála a varhanistky Ireny Chřibkové v kostele sv. Jana Nepomuckého, v jejichž podání zazní mimo jiné písně Jiřího Temla a pět Biblických písní Antonína Dvořáka.

Do programu festivalu jsou dále zařazeny dva komponované pořady pořádané ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň, se Západočeským hudebním centrem a Střediskem západočeských spisovatelů, konané ve studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň. Vystoupí na nich mimo jiné oceňovaná recitátorka Blanka Hejtmánková, laureátka Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže Michaela Augustinová, Sojkovo kvarteto nebo renomovaná cembalistka Alena Tichá.

V rámci partnerství s DJKT bude v rámci festivalu uvedena ve Velkém divadle Smetanova Prodaná nevěsta a na Malé scéně dětské operní představení Papageno na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta.

A protože Smetanovské dny nabízejí výlety i do jiných hudebních žánrů, v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje se uskuteční Španělský večer s Carmen v podání Edity Adlerové a koncertovat zde bude také unikátní etnojazzové seskupení Pacora Trio, které v programu Fugit hora představí originální zpracování slovenské a balkánské lidové hudby. Své příznivce si jistě rovněž najde autorské čtení E. Brikciuse v restauraci – galerii Artamo.

Nejmladší plzeňské hudební naděje představí tradičně na svém vlastním koncertě v KD Peklo Základní umělecká škola Bedřicha Smetany.

Hudební program úzce doplňují a celé téma Smetanovských dnů mapují tři výstavy, jejichž vernisáže jsou naplánovány na dobu konání sympózií, která pravidelně spolupořádá tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně, což se odráží na koncipování výstav.

Vzhledem k promyšlené koncepci může i veřejnost v rámci Smetanovských dnů proniknout hlouběji do života české společnosti v 19. století i do Plzně té doby, a to díky doprovodnému programu a přednáškám ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Západočeském muzeu v Plzni. Právě tyto instituce připravily i dvě ze zmíněných tematických výstav. Západočeské muzeum v Plzni svou výstavu Plzeň ve století světla zaměřilo přímo k mezioborovému sympoziu. Výstava se soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Přibližuje rovněž, jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními plzeňskými fotografy.

Ve Studijní a vědecké knihovně mapuje výstava Plzeň ve světle osvěty demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století. Výstava přibližuje zájem veřejnosti o historii, umění, ale i techniku a další obory, přibližuje vzdělávání dospělých v té době, budování lidových a spolkových knihoven a rozmáhající se spolkové hnuté ve druhé polovině 19. století.

Západočeská galerie doplňuje trojici výstav svou expozicí Světla, šero a temnoty. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Originály uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy.

„Festival je unikátní svou multioborovostí a tematickým zaměřením. Setkávat se na něm mohou odborníci a veřejnost. Přinášet stále nové postřehy a podněty a mimořádné hudební produkce klasické hudby, řadu kulturních zážitků, to je smysl a cíl Smetanovských dnů. Snažili jsme se jen naplnit i v tomto ročníku a věřím, že se nám to podařilo,“ uzavírá Lenka Kavalová.

A Smetanovské dny skutečně nabízejí pestrý hudební a kulturní koktejl. Ochutnejte jej! Vstupenky na festival jsou již v prodeji na stránkách www.smetanovskedny.cz nebo na všech výdejních místech portálu Plzeňská vstupenka.

↑ zpět na začátek článku ↑

Smetanovské dny 2017

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů