Smetanovské dny ve znamení oslav

Plzeň Plzeň
e-mail: telefon:
web:
V letošním roce vstupuje festival nesoucí ve svém názvu jméno našeho hudebního velikána do jubilejního 40. ročníku. V záplavě uměleckých akcí a přehlídek si uchovává specifické postavení. Od samého začátku přetrvává idea mezioborového projektu spojujícího odbornou oblast – vědecké sympozium udávající svým mottem tematické zaměření festivalu – s hudbou, divadlem a oblastí výtvarného umění. Založení festivalu je úctyhodným počinem, teprve čas však prověří životnost původního záměru. Smetanovské dny prokázaly svou myšlenkovou nosnost a ze skromnějších začátků – původně týdenní akce – se postupně rozprostřely do období celého měsíce. Staly se také různorodějšími a otevřely i oblast nonartificiální hudby. Spolupráce s organizacemi republikového významu dodává festivalu základní osnovu, zapojení těch regionálních přináší zase specifické rysy. Od roku 2013 se pořádání Smetanovských dnů ujala Plzeňská filharmonie. Její ředitelku Lenku Kavalovou jsme požádali o několik slov.
 
Mezi nejsledovanější události většiny festivalů patří vstupní a závěrečný koncert, jejichž přípravě bývá věnována zvýšená péče. Jaký program a interprety nabídnou?
Smetanovské dny budou zahájeny koncertem Filharmonie Hradec Králové, na němž jako sólista vystoupí pod vedením dirigenta Ronalda Zollmana ruský fenomenální houslista Nikita Boriso-Glebsky. Přednese Houslový koncert a moll op. 82. A. Glazunova, dále uslyšíme výběr ze Slovanských tanců A. Dvořáka a jeho Symfonii č. 8 G dur. Závěrečný koncert uvede opět hudbu A. Dvořáka, tentokrát Symfonické variace, a krom toho Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku, jeho Klavírní koncert se skvělou francouzskou klavíristkou Anne Queffélec a Mozartovu Symfonii č. 25 g moll.
 
Velkým tématem je celosvětově připomínané 250. výročí narození L. van Beethovena. Jak na něj reagují Smetanovské dny?
Není neznámou, že tento skvělý vídeňský klasik byl velmi činný v oboru smyčcových kvartetů. A právě souborné provedení smyčcových kvartetů, o jejichž interpretaci se zaslouží kvarteta Pražákovo, Wihanovo, Zemlinského, Talichovo, Martinů a Lotus String Quartet, se stává jedním ze stěžejních letošních témat. Během šesti večerů bude provedeno všech 18 smyčcových kvartetů.
 
Má letošní festival nějakého rezidenčního umělce, nebo garanta uměleckých projektů?
Ano, má, violoncellistu Michala Kaňku. Nesmírně si vážím toho, že přijal nabídku stát se uměleckým garantem projektu „Souborné provedení smyčcových kvartetů L. van Beethovena“.
 
Jak zareagoval na návrh stát se garantem projektu? To je přece velká zodpovědnost.
Byl velmi potěšen. Mnohokrát koncertně provedl jeho violoncellové sonáty a variace nebo Trojkoncert C dur, zařazuje i jeho klavírní tria a spoustu dalších komorních skladeb. Sám poznamenal: „Beethovenovy smyčcové kvartety patří vedle symfonií a klavírních sonát k tomu nejpodstatnějšímu, co tento génius zkomponoval. Komplet kvartetů je rozložen do šesti večerů a na každém zazní díla ze všech tří Beethovenových životních období.“
 
Dalším připomínaným výročím je 40 let od založení samotných Smetanovských dnů.
Bedřich Smetana a historie festivalu se promítá do Vzpomínkového komponovaného pořadu, na němž vystoupí významní hosté a interpreti, například Svatopluk Schuller. Důstojný prostor zaujímá i koncertní melodram, jenž je v podání Terezy Kostkové a Zbyňka Meduny zárukou hodnotného zážitku. Tento večer uvádíme ve spolupráci se Západočeským hudebním centrem, Společností Zdeňka Fibicha a Melodramfestem.
 
Nabídka Smetanovských dnů je široká. Co byste návštěvníkům doporučila?
To je těžké. Ale mám-li doporučit, tak snad koncerty Osudové okamžiky (housle Nikita Boriso-Glebsky), Romantické Rusko (housle Milan Al-Ashhab) či Pacora Trio. O další zážitky se postarají klavírista Miroslav Sekera v pořadu Koncertní melodram a píseň gala, dále barytonisté Ivan Kusnjer a Roman Janál, Balkansambel a Plzeňský dětský sbor. Zařazena jsou dvě představení Divadla J. K. Tyla či náš pořad pro děti Filharmoníček a ztracená písnička.
 
Kdy začíná prodej vstupenek a kam se mají zájemci obracet?
Prodej probíhá od prosince, vstupenky lze koupit v Informačním centru na náměstí Republiky a na jakémkoliv prodejním místě portálu Plzeňská vstupenka (www.plzenskavstupenka.cz). Na Souborné provedení smyčcových kvartetů jsme připravili „beethovenské“ předplatné v ceně 990 Kč.
 
Děkuji za rozhovor
 
Program

Smetanovské dny
ČRo, Studio S1 (ČR), Dům hudby (DH), Měšťanská beseda (MB), Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje (NCPP), Nová scéna DJKT (NS), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK), U Branky, Smetanovy sady 2 (B), Západočeská galerie – Výstavní síň „13“ (ZČG), Západočeské muzeum (ZČM), www.smetanovskedny.cz
27. 2.–26. 3. Smetanovské dny – mezinárodní festival vážné hudby
Hlavní hudební program:
27. 2. 19:00 Osudové okamžiky & Boriso-Glebsky, Zollman, Filharmonie Hradec Králové – zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny (MB)
3. 3. 19:30 Koncertní melodram a píseň gala & Kostková, Meduna, Janál, Sekera (DH)
4. 3. 19:30 Wihanovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
5. 3. 19:00 Romantické Rusko a Al-Ashhab (MB)
6. 3. 19:00 Carmen & Georges Bizet – opera (NS)
9. 3. 19:30 Lotus String Quartet & Beethoven 250 (DH)
10. 3. 19:30 Zemlinského kvarteto & Beethoven 250 (DH)
11. 3. 19:30 Kvarteto Martinů & Beethoven 250 (DH)
12. 3. 19:00 Pacora Trio & Plzeňská filharmonie (MB)
14. 3. 19:00 Balkansambel & Šlamastika (NCPP)
16. 3. 19:30 Pražákovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
17. 3. 19:30 Talichovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
18. 3. 19:00 R.U.R. & Karel Čapek – divadelní představení (NS)
19. 3. 19:30 Vzpomínkový komponovaný pořad & 40. SD (DH)
22. 3. 16:30 Filharmoníček a ztracená písnička (ČR)
           18:00 Plzeňský dětský sbor 40 (MB)
23. 3. 19:30 K poctě Bedřichu Smetanovi & Krajný, Kusnjer, Pařík (DH)
24. 3. 19:30 Anne Queffélec & klavírní recitál (DH)
25. 3. 19:30 Smetanovo trio & Martinů 130, Beethoven 250 (DH)
26. 3. 19:00 Anne Queffélec, návrat francouzské lady (MB)
Doprovodný program:
19. 2.–30. 4. Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů v 19. století – výstava (SVK PK)
20.–22. 2.     Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století – 40. plzeňské mezioborové sympozium, (ZČM)
22. 2.  16:00 Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! (B)
22. 2.–30. 8. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – výstava (ZČM)
27. 2. 15:00 Pietní akt u pomníku B. Smetany (Kopeckého sady)
           15:30 Pietní akt u pomníku J. F. Smetany (Smetanovy sady)
19. 3.  17:00 Život a dílo Josefa Františka Smetany – přednáška (SVK PK)21. 2.–10. 5. Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století – výstava (ZČG)

 

 

↑ zpět na začátek článku ↑

Smetanovské dny ve znamení oslav

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů