Stezka sv. Vintíře v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj – více míst Plzeňský kraj
e-mail: telefon:
web:

Podzim umí být nádherně barevný, ve vzduchu visí vůně krajiny uléhající ke spánku, po ránu se všechno kolem klube z mlžných peřin, aby se to vzápětí začalo třpytit v ostrých paprscích nízko zavěšeného slunce. Vydejte se Plzeňským krajem po pěší dálkové poutní stezce sv. Vintíře, jež vás provede významnými a nádhernými místy regionu.

Půjdete-li ve Vintířových šlépějích, poznáte krásy lesnaté a mírně kopcovité krajiny. Cesta nabízející místa k rozjímání a duševní očistě se vine bavorským příhraničím a propojuje tak Čechy a Bavorsko. Svatý Vintíř zde působil na přelomu 10. a 11. století a také tu zemřel.

Středověký poustevník Gunther-Vintíř byl výjimečnou osobností. Byl to šlechtic, v mládí požitkář, diplomat, později benediktinský mnich, misionář, kolonizátor, stavitel cest a mostů, budovatel klášterů, nositel česko-německého sblížení, asketa a světec. Druhou polovinu svého života prožil právě v šumavských hvozdech, kde šířil křesťanství, kolonizoval toto liduprázdné území a klestil cestu dnešní poutní stezky.

Vintířova stezka je rozdělena do devíti jednodenních etap v průměrné délce 17 km, z nichž tři vedou po německé straně, jedna je společná a pět etap vede po českém území. Trasa Vintířovy stezky je vedena z Bavorského Niederalteichu a státní hranici překračuje na hraničním přechodu u bývalé osady Gsenget. Celá trasa je rozdělena do devíti etap v celkové délce 162 km. Trasa vede většinou po turistických cestách pro pěší, cedulky Klubu českých turistů s názvem Vintířova stezka jsou instalovány až do Blatné.

Stezka zavede poutníky v Plzeňském kraji například na Březník, kde měl Vintíř poustevnu, nebo do Dobré Vody, kde se nachází Vintířova studánka se zázračnou vodou, a vedle ní se skví kostel sv. Vintíře. V něm se nalézá naprosto unikátní skleněný oltář.

Na stezce je vybudováno pět tzv. symbolických míst, která jsou řešena architektonicky a jejichž téma je zastřešeno názvem „Zastav se, poutníku“. Symbolická místa přibližují lidem přirozené činnosti poutníka při cestě krajinou, jako jsou spánek, odpočinek, jídlo, rozmluva     a nebo modlitba. U některých míst jsou vysazeny původní odrůdy jabloní, jako symbol kolonizačního úsilí sv. Vintíře. Stezka je dále doplněna o několik informačních panelů sloužících zároveň jako lavička.
Pro rodiny s dětmi je na stezce vytvořeno šest výletních okruhů. Tři z nich jsou doplněny dětskými herními prvky, které zejména menším dětem přinesou vítané rozptýlení. Pokud jsou děti a jejich rodiče příznivci moderních technologií, mohou si pro čtyři okruhy pomocí chytrých telefonů stáhnout aplikaci Skryté příběhy a zábavnou formou objevovat příběhy ukryté v krajině – k poznání vybízí Kmotr v kápi nebo třeba Český Achiles.

Pro projekt Vintířovy stezky vznikl ucelený soubor materiálů, a to přehledová mapa, etapový průvodce celou stezkou, letáčky k jednotlivým výletním okruhům a populárně – naučná brožura. Na webových stránkách www.turisturaj.cz je možné si prohlédnout virtuální prohlídky atraktivních míst na trase.
           
„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován z prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, číslo projektu 255.“


↑ zpět na začátek článku ↑

Stezka sv. Vintíře v Plzeňském kraji

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů