„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň
e-mail: info@zpc-galerie.cz telefon:
web: http://www.zpc-galerie.cz/

Eucharistie je jednou ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě byla eucharistie vždy bohatou inspirací pro výtvarné umění. Výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století (František Bílek, Jan Zrzavý, Bohuslav Reynek, Alén Diviš, Vojmír Vokolek, Ivan Sobotka). Zastoupena budou díla malířská a sochařská i práce uměleckého řemesla. Autoři rozdělili výstavu do tří tematických oddílů. První oddíl s názvem Mše a eucharistické alegorie a zázraky zahrnuje díla se starozákonními předobrazy křesťanské bohoslužby, s námětem Poslední večeře a eucharistického stolu, díla s tématem eucharistických alegorií, zázraků a vidění spojených s mešní obětí i liturgické náčiní k jejímu vysluhování. V oddílu „Svátostné“ tělo Krista ve výtvarném umění se autoři soustředili na díla s námětem vtělení a oběti Krista. Třetí část se zaměří na pašijovou tematiku a předměty spojené s poutěmi do Svaté země (modely kaple Božího hrobu, pašijové traktáty, poutní růžence).

„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

zobrazit celý program rubriky

V programu

„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století, Výstavní síň „13“

20.10. - 4.2.

Západočeská galerie v Plzni


Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů