Výstava Revitalizace městských lázní

Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň
e-mail: info@zcm.cz telefon: +420 378 370 111
web: http://www.zcm.cz/

Jak bude probíhat revitalizace městských lázní a co na budoucí návštěvníky čeká, to ukáže panelová výstava před prostorem Západočeského muzea. Výstava s názvem „Revitalizace městských lázní na Kulturní centrum Plzeňského kraje“ byla zahájena 24. října.

Městské lázně jako nový multifunkční objekt nabídnou prostory galerii i spolkům

Už v r. 1914 vznikal první návrh budovy lázní z dílny architekta Bedřicha Bendelmayera. Vlivem válek ale byly prostory otevřeny až v r. 1932, po 2. sv. válce zrekonstruovány a využívány až do r. 1994, kdy došlo k jejich uzavření. Smutné roky lázní trvaly do r. 2020, kdy byly devastovány využíváním k paintballu. V loňském roce ale komplex lázní odkoupil Plzeňský kraj a chystá rozsáhlou revitalizaci budov tak, aby zde vznikl multifunkční společenský sál, moderní prostory pro Západočeskou galerii a své místo tu budou mít i zájmové spolky.

Nový háv lázní ve třech hlavních liniích

Cílem návrhu je transformovat a rozšířit původní komplex městských lázní tak, aby jeho jednotlivé části na jedné straně naznačovaly svou minulost, ale na druhé straně zároveň sebevědomě signalizovaly radikální proměnu, kterou stavba musí projít, aby byla schopna dostát všem požadavkům nového obsahu – Krajského kulturního centra se svými třemi hlavními funkcemi. Jsou jimi Západočeská galerie, Krajské kulturní centrum se společenským sálem a konečně část věnovaná kulturním spolkům a klubům. Každá z těchto funkcí musí být schopna fungovat nezávisle, ale zároveň musí být zajištěno jejich smysluplné a přehledné propojení pro specifické kulturní akce, které odpovídají povaze a významu této kulturní instituce. Stejně tak musí docházet k dialogu původní substance stavby s novou přístavbou tak, aby architektura nejen „vyprávěla“ svou historii, ale se stejnou silou důstojně signalizovala své nové poslání.

Nové výstavní prostory galerie

Prostory galerie budou jednou ze dvou dostaveb v rámci projektu.  Budou vertikálně propojené centrálním točitým schodištěm. V objektu jsou navržena čtyři výstavní patra. Horní patro bude propojené se sálem nad tělocvičnami. Z tohoto podlaží bude možné vstoupit pomocí proskleného můstku do sdíleného společenského sálu ve střeše vstupní budovy galerie. Tento společenský sál využívá celou výšku nového krovu nad centrální částí původního objektu. Tvar samotné střechy vychází z předválečné podoby lázní. Vzniká tak impozantní prostor, který bude sloužit jako druhý menší společenský sál. Z ochozu sálu se dá vstoupit i na terasu orientovanou na jihovýchod.

Nový společenský sál

Hala původního bazénu s ochozem ve 3.NP se promění v nový společenský sál. Z Denisova nábřeží se do něj vstoupí samostatným vstupem v pravé části historické budovy. Vstupní hala bude dvoupodlažní, její dominantu bude tvořit mramorem obložené schodiště propojující úroveň Denisova nábřeží s hlavním patrem společenského sálu. Samotný společenský sál v bývalé bazénové hale vznikne zastropením bazéniště o rozměrech 25x10 m2. Celý prostor se tak srovná na jednu úroveň. Strop společenského sálu tvoří původní betonová valená klenba.

Zájmové spolky a prostory tělocvičen

V levé části původního objektu vznikne samostatný vstup do prostor pro zájmové spolky. Pro rodiče a děti tady vznikne zázemí s recepcí a dětským koutkem, prostory pro spolky a v přístavbové části pak tři tělocvičny. Původní prostory spojuje s dostavbou – tělocvičnami – schodiště.

↑ zpět na začátek článku ↑

Výstava Revitalizace městských lázní

Sledujte nás

na sociálních sítích:

Ikona Facebook  

Kontaktujte nás

PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice

více kontaktních údajů